dimarts, 29 de desembre de 2009

El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. Para los temerosos, lo desconocido. Para los valientes es la oportunidad.

Si se me diera la oportunidad de hacer un regalo a la siguiente generación, sería la capacidad de reírse cada cual de sí mismo.

Vivir no es sólo existir,
sino existir y crear,
saber gozar y sufrir
y no dormir sin soñar.
Descansar, es empezar a morir.

Aprendí que no se puede dar marcha atrás, que la esencia de la vida es ir hacia adelante. La vida, en realidad, es una calle de sentido único.

A veces podemos pasarnos años sin vivir en absoluto, y de pronto toda nuestra vida se concentra en un solo instante.

La vida es aquello que te va sucediendo mientras te empeñas en hacer otros planes.

INTERVENCIÓ DE SÍNTESIS

Doncs per mi la realització del blog en primer lloc va suposar una gran carrega, ja que no m'agradava, no sabia com funcionava i no volia tenir una altre compte a internet, ja que tinc un fotolog, que no faig servir, un facebook, un messenger... enfí no volia més coses.

Però ara que se com funsiona més o menys, penso que és una eina de treball útil i ràpida per a fer deures i feina de la universitat ja que està molt ben comunicat amb tots els altres blogs de la resta de companys.

Sincerament no controlo gaire les TIC, però gràcies al blog la feina la he pogut realitzar millor.
He descobert aplicacions i programes que desconeixia totalment, i que a partir d’ara utilitzaré per futurs treballs o simplement per ús personal.

Una de les activitats que més m'ha servit ha sigut la de la dels projectes telemàtics, ja que hi ha un gran nombre d'activitats entretingudes destinades a nens d'una manera o d'una altre. Penso que són una bona idea i una bona forma d'aprendre, ja que es entretingut i divertit. També el fet de que es faci en grup ho fa més motivant.

http://irenerr.blogspot.com/2009/12/projectes-telematics.html

Una altre activitat a destacar és la de l'anàlisis de l'anunci, ja que em va fer pensar en tots els petits detalls que trobem i que ens presenten els anuncis sense que nosaltres ens donem ni compte. A més l'anunci que vaig escollir em va agradar molt, i fent el seu anàlisis vaig ser més concient de totes les tècniques dels publicistes per vendre un producte.

http://irenerr.blogspot.com/2009/10/anunci-castor.html
dilluns, 28 de desembre de 2009

Muéstrame un obrero con grandes sueños y en él encontrarás un hombre que puede cambiar la historia. Muéstrame un hombre sin sueños, y en él hallarás a un simple obrero.

James Cash Penny

¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción; y el mayor bien es pequeño; que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son.

Pedro Calderón de la Barca

Ves cosas y dices,"¿Por qué?" Pero yo sueño cosas que nunca fueron y digo, "¿Por qué no?".

George Bernard Shaw
Cuando nuestros sueños se han cumplido es cuando comprendemos la riqueza de nuestra imaginación y la pobreza de la realidad.

Ninon de Lenclos
Duda que sean fuego las estrellas, duda que el sol se mueva, duda que la verdad sea mentira, pero no dudes jamás de que te amo.
william shakespeare

La memoria es como el mal amigo; cuando más falta te hace, te falla.

Considero más valiente al que conquista sus deseos que al que conquista a sus enemigos, ya que la victoria más dura es la victoria sobre uno mismo.

Aristóteles

visitar al cibernàrium: WEB 2.0

En arribar al cibernàrium, vam entrar a una sala d'actes on els oradors en van repartir un parell de bulletins per informar-nos una mica més de les tarques que realitzan allà i mostrar-nos el públic al que van dirigides. Desprès ens van passar una enquesta on hi havia una série de programes, per veure els que utilitzàvem. Cal dir que més de la meitat de programes no els conixiem.

Seguidament d'haver acabat l'enquesta els oradors es van presentar. El Dr. Jose Maria Pèrez i el Dr. Santiago Tejedor, ens van explicar que era el cibernàrium.

El cibernàrium és l'espai per iniciarte en noves tecnologies, estar al dia de les actualitzacions en les tecnològies i aprendre a utilitzar correctement totes les eines que ens ofereix internet, per tal de millorar el teu perfil personal.

Un multiespai de Barcelona Activa amb més de 1000m2 d'instal·lacions d'accés lliure i obert a tothom amb activitats gratuïtes adaptades a les teves necessitats.

També ens van explicar les càpsules d'aprenentage, que són uns cursets adptats al teu gust.

Promouen l'ensenyança gratuïta ja que pensen que el domini de les tecnològies a de ser per a tothom ja que és un eina necessaria avui dia a la nostra vida. Per això els cursets oberts a tothom.Aquesta ens ensenya a escoltar, aprendre, gestionar, llegir, inventar i veure.


PROJECTES TELEMÀTICS

Definició de projecte telemàtic


Treball en grup en què s’estableix un procés social de construcció de coneixements fruit de la interacció entre els integrants del grup, on l’intercanvi d’informació es fa a través de les TIC.

L’objectiu d’aquests projectes és crear una situació d’aprenentatges que afavoreixi la cooperació i la recerca de solucions comuns i no situacions paral·leles o competitives.

Avantatges i inconvenients


Treballar en projectes col·laboratius telemàtics comporta una sèrie d’avantatges, però també certs inconvenients, que cal tenir en compte a l’hora d’aplicar-los a l’escola.

Els treballs cooperatius telemàtics són un estímul i un mitjà per aplicar els principis d’una educació participativa i democràtica que respon a les necessitats del moment. Així, l’ordinador permet la interacció entre iguals, la comunicació i informació de forma ràpida, el treball de valors com la cooperació, la solidaritat, la responsabilitat i l’autoestima. A més, entre els processos interactius que destaquem hi ha: la confrontació dels punts de vista, les controvèrsies conceptuals, l’explicitació d’informacions que s’han de compartir; demanar, oferir i rebre ajuda, guiar i rectificar l’actuació dels companys/es. Aquesta interacció és possible perquè l’ordinador ens ofereix un mitjà públic a través de la pantalla, accés a través del teclat i unes normes d’intervenció comunes per a tots els usuaris que permet un control immediat..

Pel que fa als processos cognitius, els projectes permeten a l’alumne trobar un sentit global, significatiu i interdisciplinar al seu aprenentatge. L’alumnes esdevé el protagonista del procés ensenyament-aprenentatge, ja que és ell qui decideix què aprèn i com ho aprèn. Per tant, és més conscient de les tècniques que utilitza per a aprendre i li permet revisar més fàcilment el seu procés d’aprenentatge. A més a més, la immediatesa en l’obtenció de la informació que permeten les TIC (diccionaris, il·lustracions, textos, vídeos, ...) i la fàcil manipulació de textos i imatges motiven l’alumne, ja que no ha de perdre temps en tasques rutinàries i feixugues.

L’aprenentatge a través de projectes fa que els alumnes tinguin la sensació d’elaborar un producte amb una finalitat determinada. A més a més, el seu treball adquireix una altra dimensió en la que no només el professor llegeix i corregeix el que han fet per a posar una nota quantitativa, sinó que d’altres companys, professors, pares,..., poden valorar les seves creacions.

L’aprenentatge cooperatiu afavoreix la integració de tot tipus d’alumnat. Cadascú aporta al grup les seves habilitats i coneixements; qui és més analític és més actiu en la planificació de la feina del grup; qui és més sintètic, facilita la coordinació; qui és més manipulatiu, participa en les produccions materials.

Aquest mètode de treball no només suposa avantatges pels alumnes, sinó també pels mestres, els quals amplien els seus horitzons i milloren la seva docència de forma àgil i enriquidora compartint i intercanviant experiències amb altres docents que no són del seu entorn immediat.

Segons diversos autors, els processos cognitius i comunicatius estan lligats, per tant els únics requisits per a dur a terme projectes que utilitzin les TIC són: permetre als alumnes comunicar-se i buscar i analitzar informació en ambits electronics.

De totes formes, per portar a terme un projecte telemàtic és necessària la col.laboració i implicació de tot el claustre de professors/es per garantir la coherència i verticalitat dels projectes de l’escola i per tant, s’haurien de veure reflectits en tots els documents: Projecte Curricular de Centre, Pla anual i programacions d’aula.. Això, suposa un alt grau de dedicació per part de tot el professorat implicat, ja sigui a l’hora d’elaborar material o bé actualitzar-lo.

A aquest fet també s’hi han d’afegir inconvenients tècnics que pateixen moltes escoles actualment, ja que no disposen de dotacions informàtiques suficients per a realitzar projectes d’aquesta mena. La connexió lenta, la manca d’ordinadors suficients per alumne, les avaries del maquinari, fan que els alumnes es desmotivin i es frustin en intentar utilitzar les TIC obtenint-ne resultats negatius.

Utilitzar les TIC per a fer projectes comporta el risc de què es plagiï informació, fet que el mestre cal que eviti. També cal preveure els diferents ritmes de treball, per tal que més avançats no s’avorreixin i els alumnes que els costa més no es perdin. Els alumnes necessiten temps per a sentir-se còmodes treballant amb aquestes noves eines i per tant els projectes necessiten espaiar-se en un període de temps ampli, sino es poden obtenir repostes negatives o de rebuig per part dels alumnes en sentir-se insegurs utilitzant les TIC. Finalment, cal esmentar també que en molts casos cal que hi hagi més de dos mestres a l’aula o treballar en grups reduïts per tal d’atendre tots els dubtes que vagin sorgint, en cas contrari, es crea una certa insatisfacció.


PART PRÀCTICA
He escollit el seguiment del projecte sobre L'art públic.(enllaç)


PAS 1:
Primer de tot trobem els objectius del projecte. El objectius són:

  • Construir una galeria fotogràfica amb imatges aportades pels grups participants, que mostrin algun element artístic que es trobi en un espai públic, a l'aire lliure, de la seva localitat.
  • Fomentar el coneixement (autoria, història, significat, etc.) de les obres d'art públiques.
  • Conèixer i practicar l'ús d'eines de geoposicionament.
  • Promoure el respecte dels espais i elements públics.

PAS 2 :
Trobem els Destinataris que va dirigit a alumnat de 1
0 a 18 anys.

PAS 3:
Seguidament la participació.
La participació es fa per grups. Es recomana que els grups siguin de 6 a 8 estudiants (poden ser més nombrosos, si les cirumstàncies ho requereixen, però no és aconsellable si es vol garantir que tothom participi activament en les activitats del projecte).

PAS 4:

El
Calendari
Inscripció: del 12 al 31 de gener de 2009.
Participació: del 9 de febrer al 15 de maig de 2009.

PAS 5:

També trobem les activitats a realitzar.
La participació en el projecte comporta la realització d'unes activitats, entre les quals hi ha una
breu presentació del grup (foto i text), la presentació de l'obra d'art públic escollida i la localització d'aquesta obra en un mapa col·lectiu. Opcionalment es poden fer altres activitats proposades, com ara trencaclosques, caceres del tresor, graffitis virtuals o jocs basats en la localització d'obres d'art en un mapa.

Hi ha una guia per al professorat amb orientacions i suggeriments per a la realització de les activitats.

PAS 6:
Llengua
Els textos de totes les activitats escrites es faran en anglès i, opcionalment, en la llengua pròpia del país o de la comunitat d'on prové el grup.

PAS 7:
Finalment tenim les observacions.


  • Cal que totes les fotografies siguin originals, és a dir fetes pels participants en el projecte.
  • Pel que fa a la tipologia d'obres d'art, ens centrarem en aquelles que estiguin situades en espais públics, a l'aire lliure. Pensem sobretot en escultures o grups escultòrics, murals, mobiliari urbà, fonts o detalls rellevants de façanes, però no en edificis sencers ni altres construccions com ara ponts, torres o muralles.
  • Cada grup pot presentar un màxim de 2 obres d'art al projecte.